2013_diversity_calendar_cover_graphic

INSTYTUT

DIVERSITY

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ
diversity2

INSTYTUT

DIVERSITY

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

To różno­rod­ność sprawia, że pot­ra­fimy fas­cy­nować się sobą nawzajem.

Albert Einstein

Dofinansowane szkolenia dla Firm

Możliwość uzyskania 80% dofinansowania w kwocie max. 400.000 PLN

MISJA

Sprawiedliwy świat, w którym wszyscy ludzie
są równouprawnieni i traktowani
z należytym szacunkiem,
a ich godność i bezpieczeństwo
są niezagrożone.

WIZJA

Szeroko zakrojona działalność
wśród, na rzecz i dla dobra
różnorodnego społeczeństwa
poprzez zdywersyfikowaną współpracę
z różnymi podmiotami.

CELE

Działalność edukacyjna i kulturalna,
szczególnie w zakresie
wspierania i promocji
zagadnień związanych
z ideą różnorodności.

Koncepcja DIVERSITY

Różnorodność obejmuje wszystkie aspekty, w których ludzie różnią się między sobą, jak i te, w których są podobni, zarówno te widoczne, jak: płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, jak i niewidoczne: orientacja seksualna, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, postawy życiowe, style życia, style uczenia się itd.

NASZE DZIAŁANIA

AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Zimowe Półkolonie dla Dzieci
11
Luty
2017
LOVE Cup 2017
22
Wrzesień
2017
Szczecińskie Korty Tenisowe
9:00 am - 6:00 pm

Naszym priorytetem jest nie tylko wymiana wiedzy, doświadczeń, czy poglądów,

niezwykle ważny jest także dialog między kulturowy i propagowanie pokojowej egzystencji nawet między diametralnie różnymi światopoglądami

NASZ ZESPÓŁ

NASI PARTNERZY