slider-image
.
.

o fundacji       działania

slider-image
.
.

o fundacji       działania

koncepcja Diversity

Różnorodność obejmuje wszystkie aspekty, w których ludzie różnią się między sobą, jak i te, w których są podobni, zarówno te widoczne, jak: płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, jak i niewidoczne: orientacja seksualna, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, postawy życiowe, style życia, style uczenia się itd.

więcej

o nas

Instytut Diversity stworzył przestrzeń dla różnorodnych form działań osób, dla których cele i misja Fundacji są bliskie. Inkubator Fundacji Diversity zaprasza wszystkich chętnych do  wspólnych spotkań, rozmów, wymiany poglądów i pomysłów, dla których równie ważna jest możliwość realizacji tych idei.

Stworzyliśmy przyjazną infrastrukturę ku temu, aby poczuć się swobodnie i twórczo. Różnorodne zespoły ludzi w takich warunkach współpracy potrafią osiągnąć stan synergii.

Przestrzeń Fundacji Diversity służy do zawiązywania nieformalnych grup  dyskusyjnych osób posiadających wspólne zainteresowania i skupiających się na celach promowania koncepcji różnorodności.

W drodze do zrozumienia różnorodności  społecznej i poznanie samych siebie, goście inkubatora  oraz wolontariusze Fundacji mogą skorzystać  ze wsparcia i pomocy psychologów oraz doradców społecznych. Założyciele Fundacji służą poradą w wielu dziedzinach. Mogą stać się mentorami lub coachami dla młodych i ambitnych.

Zadaniem inkubatora będzie  również edukacja wolontariuszy i tworzenie  struktur Fundacji  np. poprzez  wymianę kulturową i międzynarodową.

Zapraszamy do uczestniczenia i pracy na rzecz fundacji Instytut Diversity

fundacja

wizja

process-image
Sprawiedliwy świat, w którym wszyscy ludzie są równouprawnieni i traktowani z należytym szacunkiem, a ich godność i bezpieczeństwo są niezagrożone.

misja

process-image
Szeroko zakrojoną działalność wśród, na rzecz i dla dobra różnorodnego społeczeństwa poprzez zdywersyfikowaną współpracę z grupami nieformalnymi, organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami.

cele

process-image
Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie wspierania i promocji zagadnień związanych z ideą różnorodności.

Naszym priorytetem jest nie tylko wymiana wiedzy, doświadczeń czy poglądów, niezwykle ważny jest także dialog międzykulturowy i propagowanie pokojowej koegzystencji między nawet diametralnie różnymi światopoglądami.

PARTNERZY

obszary działania

Celem Fundacji jest przede wszystkim działalność edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie wspierania i promocji zagadnień związanych z kulturą różnorodnościową

  • biznesforum01
  • inkubator02
  • edukacja03
  • projekty04

biznesforum

Business Forum ma za zadanie uświadamić firmom, organizacjom i społeczeństwu polskiemu wartości, jaką niesie ze sobą różnorodność, po to aby osoby należące do tej grupy były zintegrowane, szanowane i cenione w środowisku biznesowym i w społeczeństwie.

To przede wsystkim przestrzeń wymiany doświadczeń biznesowych. Business Forum oferuje platformę współpracy i dyskusji w sferze polityki różnorodnościowej, która służy rozszerzaniu oferty na segment rynku diversity i podniesieniu poziomu świadomości na temat ich wartości różnorodności w miejscu pracy.

Oferujemy dla wszystkich przedsiębiorstw:

Szkolenia dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników
Zapewniamy szkolenia w małych i większych grupach szkoleniowych na temat podstawowych informacji dotyczących różnorodności i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy, a także prawnej sytuacji, które uzupełniamy o konkretne przypadki i przykłady z innych krajów.

Doradztwo w zakresie polityki różnorodności
Oferujemy nasze ekspertyzy na temat zarządzania różnorodnością. Doradzamy w zakresie dokumentów HR, polityki firmy i przyjętych modeli postępowania.

service-image

inkubator

Instytut Diversity stworzył przestrzeń dla różnorodnych form działań osób, dla których cele i misja fundacji są bliskie. Inkubator Fundacji Diversity zaprasza wszystkich chętnych do wspólnych spotkań, rozmów, wymiany poglądów i pomysłów, dla których równie ważna jest możliwość realizacji tych idei.
Stworzyliśmy przyjazną infrastrukturę ku temu, aby poczuć się swobodnie i twórczo. Różnorodne zespoły ludzi w takich warunkach współpracy potrafią osiągnąć stan synergii.
Przestrzeń fundacji Diversity służy do zawiązywania nieformalnych grup dyskusyjnych, osób posiadających wspólne zainteresowania i skupiających się na celach promowania koncepcji różnorodności.
W drodze do zrozumienia różnorodności społecznej i poznanie samych siebie, goście inkubatora oraz wolontariusze fundacji mogą skorzystać ze wsparcia i pomocy psychologów oraz socjologów społecznych. Założyciele fundacji służą poradą w wielu dziedzinach. Mogą stać się mentorami lub coachami dla młodych i ambitnych.
Zadaniem inkubatora będzie również edukacja wolontariuszy i tworzenie struktur fundacji np.: poprzez wymianę kulturową i międzynarodową.
Zapraszamy do uczestniczenia i pracy na rzecz fundacji Instytut Diversity.

service-image

edukacja

Jednym z celów stojących przed Instytutem Diversity jest podjęcie działań edukacyjnych promujących wartości oraz korzyści płynące z zarządzania różnorodnością. Szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje kierowane będą m.in. do menedżerów, trenerów oraz coachów, którzy chcą zdobyć i/lub pogłębić swoje kompetencje. Składają się na nie rzetelna wiedza, praktyczne umiejętności i postawy oparte na znanej zasadzie ja jestem OK - Ty jesteś OK. Ludzie o takiej postawie uważają siebie, ale też innych ludzi za wartościowych, szanują zarówno siebie, jak i innych, mają realistyczne poczucie własnych możliwości, zaufanie do siebie i świata. Wiedzą, że każdy może popełniać błędy, ale zawsze jest możliwe takie rozwiązanie, które nikogo nie krzywdzi. Taka postawa życiowa jest gwarancją zachowania równowagi psychicznej i zadowolenia z życia, mimo napotykanych trudności.
Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do społeczności ludzi kreatywnych, dążących do rozwoju i sukcesu. Na zajęciach prowadzonych przez nasze trenerki i naszych trenerów dochodzi do oczekiwanego przez Uczestników przenikania praktyki z teorią na poziomie wiedzy, szczególnie zaś UMIEJĘTNOŚCI i POSTAW. Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują sensu w jakości, kompetencjach, szacunku, czynieniu z miejsca swojej pracy obszaru samorealizacji oraz świadomości, że relacje z ludźmi tkwią u podstaw sukcesu w życiu.

service-image

projekty

Ważnym polem działań podejmowanych przez Instytut Diversity jest angażowanie się w realizację i/lub współrealizację projektów badawczych, a także badań społecznych w zakresie zarządzania różnorodnością. Wśród działaczy Fundacji znajdują się m.in. psycholodzy, socjolodzy, politolodzy i ekonomiści, którzy w obszar swoich zainteresowań włączają czynną obserwację i badanie różnorodnych zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali mikro i makro, które dotyczą aspektów funkcjonowania różnorodności w przestrzeni publicznej. W 2014 roku dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej napisana została książka "Diversity. W drodze do mistrzowskiego zarządzania różnorodnością". Do pozycji tej, dedykowanej menedżerom, jak i pracownikom organizacji, dołączona została płyta z filmami instruktażowymi. W warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Koncepcja Diversity dla wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw” w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim wzięły udział 72 osoby, podnosząc swoje kompetencje w zakresie zarządzania różnorodnością. Tematyka warsztatów obejmowała rozwiązywanie konfliktów, motywowanie pracowników, efektywne komunikowanie się oraz budowanie zespołu w kontekście różnorodności indywidualnych cech osobowościowych pracowników.

service-image

TO RÓŻNORODNOŚĆ SPRAWIA,

że pot­ra­fimy fas­cy­nować się sobą nawzajem.

Aktualności

camera PLECACZEK POTENCJAŁÓW – Półkolonie dla dzieci 21 Cze post_polkolonie

Nasza propozycja spotkań z dziećmi oparta jest na bazie koncepcji psychologicznej jaką jest Analiza Transakcyjna. To skarbnicą wiedzy, która pomaga wspiera osiągnięcie PEŁNEGO POTENCJAŁU. Podstawą AT jest filozofia szacunku oraz troski wobec samego siebie i innych osób zawarta w pojęciu „Ja jestem OK i Ty jesteś OK”. Stwierdzenie to odzwierciedla system przekonań, zgodnie z którym […]

camera 11.05 POWER of DIVERSITY – Konferencji dla biznesu… czas na Szczecin, czas na Diversity Management! 5 Kwi post

Szanowni Państwo spotkajmy się, już 11.05.2016 roku o godzinie 11:00 w hotelu Silver rozpocznie się ogromny event konferencyjny, który zatytułowaliśmy POWER of DIVERSITY. Bo czyż nie są potężnymi i silnymi firmy, w których świetnie kieruje się największym potencjałem, jakim są pracownicy? Od wielu lat pracujemy nad koncepcją zarządzania pracownikami jak i sobą przez pryzmat osobowości. […]

article 19.11 powstanie Instytutu Diversity 5 Kwi

Szanowni Państwo, 19 listopada powołaliśmy do życia nową inicjatywę , a mianowicie Fundacji Instytut Diversity. To w jej ramach będziemy realizowali projekty, konferencje, szkolenia, warsztaty i certyfikacje menedżerów, coachów i trenerów w odniesieniu do Diversity Management, w którym od lat się specjalizujemy. Już teraz można odwiedzić jej stronę www.instytutdiversity.pl. Zapraszam do kontaktu firmy, organizacje i osoby […]

SOCIAL MEDIA

Kontakt

ul. Poniatowskiego 76B/1-2,
71-112 Szczecin, Polska


info@instytutdiversity.pl

arrow

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wyślij proszę do nas wiadomość używając poniższego formularza.
Pozostań z nami w kontakcie!

to-top